Chi tiết việc làm Quay lại

Hình thức làm việc:
Thời vụ
Phụ cấp:
Tiền cơm 1.500.000/ tháng
Tiền xăng 200.000/tháng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
phục vụ tiệc cưới
Mức lương: 120 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 29-09-2018
mơla
Mức lương: 300,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 29-09-2018
phục vụ tiệc cưới
Mức lương: 270,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 29-09-2018
Trung Tâm hội nghị tiệc cưới Queen Plaza Kỳ Hoà
Mức lương: 120,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 22-09-2018
Nhà hàng Thiên Vương Tửu
Mức lương: 180,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-09-2018
Nhà Hàng Akun
Mức lương: 150,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 07-09-2018
Nhà Hàng Akun
Mức lương: 130,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 05-09-2018
nhà hàng
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 05-09-2018
CTY TNHH STR TSUITERU
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-03-2018
Nha hang am thuc Y Carpaccio
Mức lương: 100,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-09-2018
mơla
Mức lương: 300,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 02-09-2018
casul
Mức lương: 120 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-09-2018
Coffee Land
Mức lương: 135,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 25-08-2018
Công ty TNHH Một thành viên Phạm Việt Anh
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 22-08-2018
CTY TNHH STR TSUITERU
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-03-2018
CTY TNHH STR TSUITERU
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2018
COFFEE NEW SAIGON
Mức lương: 15,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-08-2018