Chi tiết việc làm Quay lại

8a/h1 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phục vụ. Thời gian nghỉ ngơi: 1 tiếng rưỡi

Hình thức làm việc:
Thời vụ
Phụ cấp:
Tiền cơm 1.500.000/ tháng
Tiền xăng 200.000/tháng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Western Palace
Mức lương: 120 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-07-2018
CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ SHIDAX
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-07-2018
Công Ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-07-2018
CTY TNHH STR TSUITERU
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2018
CÔNG TY TNHH ANH EM ANH LÊ
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2018
RI TA VÕ CAFE
Mức lương: 180,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 16-07-2018
KakinoKi
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 30-07-2018
CTY TNHH STR TSUITERU
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2018
MONICA
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 24-04-2018
nhà hàng SUKIYA
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2018
nhà hàng SUKIYA
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2018
nhà hàng SUKIYA
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2018
nhà hàng SUKIYA
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2018
CÔNG TY TNHH ANH EM ANH LÊ
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2018
CÔNG TY TNHH ANH EM ANH LÊ
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 11-07-2018
Damkafe
Mức lương: 13,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 09-07-2018
Saturdays Kitchen Saigon
Mức lương: 14,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 06-07-2018
nhà hàng SUKIYA
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 08-07-2018
Cty TNHH GUTA Viet Nam
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 05-06-2018
Kakinoki
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 22-06-2018