Chi tiết việc làm Quay lại

Ghi order từ khách hàng.
Giới thiệu khách hàng các món ăn và đồ uống cho khách hàng.
Phục vụ khách hàng đồ ăn và uống.
Phục vụ đúng bàn, đúng món ăn, đủ số lượng.
Dọn dẹp bàn ăn và thay đồ mới cho khách.
Giao hàng ở khu vực xung quanh.

Hình thức làm việc:
Thời vụ
Phụ cấp:
Bao cơm trưa.

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Công Ty TNHH GIẢI TRÍ POKI
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-02-2019
Công Ty TNHH GIẢI TRÍ POKI
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-02-2019
phở lẩu cafe Ngọc Vượng
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-02-2019
cafebong
Mức lương: 20 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-02-2019
Công Ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 11-02-2019
Công Ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 11-02-2019
Công Ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 11-02-2019
Công ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
hệ thống nhà hàng lẩu băng chuyền Osaka
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
hệ thống nhà hàng lẩu băng chuyền Osaka
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
hệ thống nhà hàng lẩu băng chuyền Osaka
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
Gyu Kaku
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-02-2019
NAPOLI Coffee Him Lam 6A
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
cafebong
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-02-2019
cafebong
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-01-2019
Tre Coffee
Mức lương: 15,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 20-12-2018
RI TA VÕ CAFE
Mức lương: 16,600 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-07-2018
Coco Kem
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-02-2019
mơla
Mức lương: 700,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 14-12-2018
THE WORKSHOP
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-12-2018