Chi tiết việc làm Quay lại

Hình thức làm việc:
Thời vụ

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Công ty Nghiên cứu thị trường Cimigo
Mức lương: 300,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-12-8018
CÔNG TY TNHH DVBV AN NINH QUỐC LONG
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 23-10-2018
Công ty bảo vệ Lư Ngọc
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 05-10-2018
Nhà hàng Vườn Cau
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-08-2018