Chi tiết việc làm Quay lại

101 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

tìm kím khách hàng và tư vấn khách hàng

Hình thức làm việc:
Thời vụ
Phụ cấp:
bảo hiểm cho nhân viên lương tháng 13 có
thưởng nóng . thưởng hoa hồng cao

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Cty Minh Anh Hùng Thịnh
Mức lương: 160,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-05-2018
Cty Minh Anh Hùng Thịnh
Mức lương: 160,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-05-2018
Công Ty Dai-ichi Nhật Bản
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 31-05-2018
Cty Minh Anh Hùng Thịnh
Mức lương: 160,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-05-2018
Công ty TNHH MTV Bất động sản Proviewland
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 23-05-2018
Bảo hiểm nhân thọ Dai - ichi life
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-06-2018
Công Ty Cổ Phần Mocap Việt Nam
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-05-2018
Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm
Mức lương: 5,500,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 17-05-2018
Cty Bđs Proview
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018