Chi tiết việc làm Quay lại

Chạy demo sản phẩm sữa hạt hàn quốc
Tư vấn cho khách hàng
Không cần kinh nghiệm, được training

Hình thức làm việc:
Bán thời gian
Phụ cấp:
500000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm bán thời gian liên quan
Kingmilkjsc
Mức lương: 3,000,000 VND/tháng
CTM GROUP - Chuyên tổ chức Events / Quảng cáo
Mức lương: 4,260,000 VND/tháng
kingmilk
Mức lương: 3,000,000 VND/tháng
kingmilk
Mức lương: 3,000,000 VND/tháng
kingmilk
Mức lương: 3,000,000 VND/tháng
kingmilk
Mức lương: 3,000,000 VND/tháng
kingmilk
Mức lương: 3,000,000 VND/tháng