Chi tiết việc làm

Phụ cấp:
500.000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm bán thời gian liên quan
Chi nhánh Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Tuổi Trẻ Việt
Mức lương: 6,500,000 VND/tháng
Công ty TNHH Một thành viên Phạm Việt Anh
Mức lương: 25,000 VND/giờ
REDSUN-ITI
Mức lương: 18,000 VND/giờ