Chi tiết việc làm

Phụ cấp:
700k thữ việc

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Công Ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 18-03-2019
Công ty Tnhh Sử Truờng Sơn
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-03-2019
Công ty Tnhh Sử Truờng Sơn
Mức lương: 5,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-12-2018
Công ty TNHH Một thành viên Phạm Việt Anh
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-12-2018
Công ty TNHH Một thành viên Phạm Việt Anh
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 14-10-2018