Chi tiết việc làm

Phụ thợ lắp mài ,vệ sinh sau gia công
Phụ thợ chuyển vật tư dụng cụ trong quá trình thi công
Có thể làm ngày chủ nhât

Hình thức làm việc:
Thời vụ
Phụ cấp:
Cơm trưa

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
CÔNG TY FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS VIETNAM
Mức lương: 339,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-03-2019
Công ty TNHH Cà Phê Trà Phương Vy
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 23-12-2018
Công ty TNHH MTV Cimigo
Mức lương: 5,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-11-2018
hà hải minh
Mức lương: 220,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 06-11-2018
hà hải minh
Mức lương: 240,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 06-11-2018
CÔNG TY TNHH SONION CO., LTD
Mức lương: 320,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-10-2018
The Roseworks
Mức lương: 400,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-10-2018