Chi tiết việc làm

Hình thức làm việc:
Thời vụ

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Quán Bia Hải Dương
Mức lương: 5,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 26-04-2019
Gimbab HÀN QUỐC
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-04-2019
Công ty Tnhh Sử Truờng Sơn
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-03-2019
Công ty TNHH Một thành viên Phạm Việt Anh
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-12-2018