Chi tiết việc làm Quay lại

lắp ráp linh kiện điện thoại, tăng ca đều các ngày trong tuần, công việc nhàn lương cao.

Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Phụ cấp:
800000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
CÔNG TY CỔ PHẦN ETON
Mức lương: 5,500,000 VND/tháng
Công ty TNHH SWISS POST SOLUTIONS
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN ETON
Mức lương: 5,500,000 VND/tháng
Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Thiết Bị Gíao Dục BAVICO
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN ETON
Mức lương: 5,500,000 VND/tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN ETON
Mức lương: 8,000,000 VND/tháng
Công ty CP Vietwash
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN ETON
Mức lương: 8,000,000 VND/tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN ETON
Mức lương: 5,500,000 VND/tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN ETON
Mức lương: 5,500,000 VND/tháng
Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty CP HH Vedan Việt Nam
Mức lương: 200,000 VND/giờ
Công ty CPHH Vedan Việt Nam
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Xe Máy Hoang Việt
Mức lương: 8,000,000 VND/tháng
CÔNG TY TNHH JABIL VIỆT NAM
Mức lương: 8,000,000 VND/tháng