Chi tiết việc làm Quay lại

lắp ráp linh kiện điện thoại, tăng ca đều các ngày trong tuần, công việc nhàn lương cao.

Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Phụ cấp:
800000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Công ty TNHH Unicare
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Cà Phê Trà Phương Vy
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
hà hải minh
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Unicare
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty Thiên Hoàng Nguyên
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty Chantelle Viet Nam
Mức lương: 8,000,000 VND/tháng
Công Ty CP Visimex
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NHÂN LỰC NIC
Mức lương: 4,250,000 VND/tháng
Công ty TNHH Unicare
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
VPJC
Mức lương: 17,600 VND/giờ
VPJC
Mức lương: 17,600 VND/giờ
Công ty TNHH Unicare
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Unicare
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
CÔNG TY TNHH AN HƯNG
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Unicare
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
CÔNG TY GOLDTIMES - BƯU CHÍNH THỜI GIAN VÀNG
Mức lương: 6,200,000 VND/tháng
CÔNG TY GOLDTIMES - BƯU CHÍNH THỜI GIAN VÀNG
Mức lương: 6,200,000 VND/tháng
Công ty TNHH Unicare
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty Trà Hoa Dương
Mức lương: 12,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng