Chi tiết việc làm Quay lại

Phụ cấp:
700000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Công Ty TNHH GIẢI TRÍ POKI
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-02-2019
Công Ty TNHH GIẢI TRÍ POKI
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-02-2019
phở lẩu cafe Ngọc Vượng
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-02-2019
cafebong
Mức lương: 20 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-02-2019
Công Ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 11-02-2019
Công Ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 11-02-2019
Công ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
hệ thống nhà hàng lẩu băng chuyền Osaka
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
hệ thống nhà hàng lẩu băng chuyền Osaka
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
hệ thống nhà hàng lẩu băng chuyền Osaka
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
Gyu Kaku
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-02-2019
NAPOLI Coffee Him Lam 6A
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-02-2019
cafebong
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-02-2019
cafebong
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-01-2019
Tre Coffee
Mức lương: 15,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 20-12-2018
RI TA VÕ CAFE
Mức lương: 16,600 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-07-2018
Coco Kem
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-02-2019
mơla
Mức lương: 700,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 14-12-2018
NAPOLI Coffee Him Lam 6A
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 03-12-2018
THE WORKSHOP
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-12-2018