Chi tiết việc làm Quay lại

Nghành sữa bột
Quản lí dữ liệu khách hàng:
- Update liên tục danh sách khách hàng mở mới
- Lưu trữ theo đúng form mẫu
* Kiểm tra việc thực hiện bán hàng theo MCP
- NVBH phải có MCP
- MCP phải được rà soát và update
- Kiểm tra lịch bán hàng của Sales
* Kiểm soát tồn kho NPP
- Đối soát tồn kho với NPP
- Thu hồi xác nhận xuất nhập tồn ký nhận từ NPP
- Lưu trữ bảng kê xác nhận XNT
* Cập nhật file báo cáo ngày theo MCP từng khu vực
* Truyển tải/xử lý thông tin đến khách hàng nhanh chóng, đúng qui trình
- Thông báo chương trình khuyến mãi
- Chính sách bán hàng
- Thông báo lương
- Thông báo thưởng
- Thông báo chỉ tiêu
* Chi trả lương thưởng, CTP, chính xác 100%, đúng tiến độ
- Chấm công chính xác, đúng tiến độ
- Tính CTP đúng
- Lưu trữ chứng từ lương/thưởng NPP xác nhận
* Tổng kết chương trình chính xác hỗ trợ Sale, đúng tiến độ
- Tổng kết chính xác
- Đúng tiến độ
* Xử lí đơn hàng chính xác
- Lên đơn hàng đề nghị chính xác
- Tiếp nhận đơn hàng chốt từ NPP, kiểm tra chuyển CS

Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Phụ cấp:
Trao đổi khi PV

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Công Ty TNHH GAMS
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Biên An Toàn
Mức lương: 20,000,000 VND/tháng
Biên An Toàn
Mức lương: 15,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH SWISS POST SOLUTIONS
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Nielsen Vietnam
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Nielsen Vietnam
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TOÀN CẦU
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH GAMS
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH GAMS
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH GAMS
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH GAMS
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Victory Bakery
Mức lương: 6,500,000 VND/tháng
Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Ngôi Sao Thiên Ngân
Mức lương: 8,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH GAMS
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Nam Trang AVP electric Company
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
GERBERA PARTNERS VIETNAM CO., LTD
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH KS Global
Mức lương: 12,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thế Giới Xanh
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Nielsen Vietnam
Mức lương: 200,000 VND/ngày