Chi tiết việc làm Quay lại

Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Phụ cấp:
1300000
Tham gia chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
NAPOLI Coffee Him Lam 6A
Mức lương: 17,000 VND/giờ
Công ty TNHH JM
Mức lương: 4,500,000 VND/tháng
Công ty TNHH Nhà hàng Mê Kông
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
PIZZA HUT
Mức lương: 21,000 VND/giờ
Bread Brothers
Mức lương: 20,000 VND/giờ
MK RESTAURANTS
Mức lương: 5,300,000 VND/tháng
Meetfresh món tráng miệng Đài Loan
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH JM
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Meetfresh món tráng miệng Đài Loan
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Nhà hàng Pháp Cocotte
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Nhà hàng Cocotte
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Toà Nhà Salioffice
Mức lương: 150,000 VND/ngày
Coco Kem
Mức lương: 16,000 VND/giờ
Công ty TNHH Nhà hàng Mê Kông
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Nhà hàng Mê Kông
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty CPTM Harmony châu Á
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Nhà hàng Mê Kông
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
The Shamrock Saigon
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Nhà hàng Mê Kông
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công Ty CP Visimex
Mức lương: 4,500,000 VND/tháng