Chi tiết việc làm Quay lại

- Hỗ trợ các công việc trong phòng Marketing.
- Đề xuất, lên ý tưởng viết content trên Facebook, Website…
- Hỗ trợ một số chương trình trong công ty.

Hình thức làm việc:
Bán thời gian

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm bán thời gian liên quan
Trung tâm Anh Ngữ Học thuật ALT - IELTS Gia Su
Mức lương: 22,000 VND/giờ
CÔNG TY TNHH AN HƯNG
Mức lương: 3,000,000 VND/tháng
Cửa hàng kinh doanh Cơm Tô
Mức lương: 30,000 VND/giờ
Cửa hàng Giày Merly
Mức lương: 14,000 VND/giờ
Công Ty Tư Vấn Giáo Dục - Đào Khánh Nguyễn
Mức lương: 80,000 VND/ngày
Cửa hàng Giày Merly
Mức lương: 20,000 VND/giờ
Cửa hàng Giày Merly
Mức lương: 2,200,000 VND/tháng
Công ty TNHH MYPOP
Mức lương: 30,000 VND/ngày
Công ty TNHH MYPOP
Mức lương: 30,000 VND/ngày
Công ty TNHH Thực phẩm Yergat
Mức lương: 3,000,000 VND/tháng
CÔNG TY CP BEGO GROUP
Mức lương: 4,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH Cà Phê The Hill Việt Nam
Mức lương: 200,000 VND/ngày
Đồng Hồ Hải Triều
Mức lương: 2,000,000 VND/tháng
Đồng Hồ Hải Triều
Mức lương: 2,000,000 VND/ngày
Công Ty TNHH Cà Phê The Hill Việt Nam
Mức lương: 25,000 VND/giờ
Toà Nhà Salioffice
Mức lương: 100,000 VND/ngày
Jobee
Mức lương: 30,000 VND/giờ