Chi tiết việc làm

Hình thức làm việc:
Thời vụ

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
qi garden coffee
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 26-04-2019
Nhà hàng BBQ alibaba
Mức lương: 100,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 26-04-2019
Goofoo Gelato
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 25-04-2019
Goofoo Gelato
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 25-04-2019
Milano Coffee
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 26-04-2019
Milano Coffee
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 26-04-2019
Gimbab HÀN QUỐC
Mức lương: 150,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-04-2019
Goofoo Gelato
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 25-04-2019
Goofoo Gelato
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 25-04-2019
Milano Coffee
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-04-2019
DAC SAN MIEN TRUNG
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-04-2019
Công ty zunlo
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 11-04-2019
Bánh mì chả cá Chip
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-04-2019
Milano Coffee
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 05-04-2019
Tiệm trà cà phê Chị Em
Mức lương: 15,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-04-2019
luch&drink
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-04-2019
Halal Sài Gòn
Mức lương: 3,500,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 31-03-2019
Milano Coffee
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-03-2019
Milano Coffee
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-03-2019
cafebong
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-01-2019