Chi tiết việc làm Quay lại

Hình thức làm việc:
Toàn thời gian

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Công ty TNHH TMDV The Only Way
Mức lương: 4,500,000 VND/tháng
Công ty TNHH TMDV The Only Way
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH TM - DV Xu
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH TM - DV Xu
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Đầu tư- Dịch vụ Hum Vietnam
Mức lương: 4,500,000 VND/tháng
Công ty TNHH Đầu tư- Dịch vụ Hum Vietnam
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Đầu tư- Dịch vụ Hum Vietnam
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Đầu tư- Dịch vụ Hum Vietnam
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ SHIDAX
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Hệ thống CAFE KOFI KAI
Mức lương: 4,200,000 VND/tháng
Op3-Pasta
Mức lương: 15,000 VND/giờ
Nhà hàng Pháp Cocotte
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CÔNG TY TNHH JM
Mức lương: 5,500,000 VND/tháng
Công ty cổ phần Việt Thái Quốc Tế
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công ty cổ phần Việt Thái Quốc Tế
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ SHIDAX
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH TMDV The Only Way
Mức lương: 4,500,000 VND/tháng
Công ty TNHH TMDV The Only Way
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Đặc Khu Ăn Nhậu
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng