Chi tiết việc làm Quay lại

Marketing sản phẩm, lấy nhu cầu khách giao dịch BĐS
Ráp khách với nhu cầu trên hệ thống phần mềm của công ty
Dẫn khách đi thực tế sản phẩm
Chốt giao dịch, ký hợp đồng

Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Phụ cấp:
Hỗ trợ marketing, tác nghiệp, hoa hồng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nina
Mức lương: 10,000,000 VND/tháng
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Mức lương: 10,000,000 VND/tháng
OPPO Việt Nam
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH DV- ĐT - XD Đại Thịnh Vượng
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thế Giới Xanh
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH DV- ĐT - XD Đại Thịnh Vượng
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH DV- ĐT - XD Đại Thịnh Vượng
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH ACER Việt Nam
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CDC HOME DESIGN CENTER
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Kingmilkjsc
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công ty cổ phần pico
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Minh Phúc (MPTELECOM)
Mức lương: 5,600,000 VND/tháng
Công Ty Cổ Phần Liên Kết Con Người
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Minh Phúc (MPTELECOM)
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Minh Phúc (MPTELECOM)
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CTY TNHH JM GROUP
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Indienam Toàn Cầu
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Việt Thái International
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng