Chi tiết việc làm Quay lại

Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Phụ cấp:
400000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Công ty TNHH Cà Phê Trà Phương Vy
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH MTV Long Thanh Phúc
Mức lương: 8,000,000 VND/tháng
Công ty CP Tập Đoàn Vietstar
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Manulife
Mức lương: 15,000,000 VND/tháng
Biên An Toàn
Mức lương: 15,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH Proviewland
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Minh Phúc (MPTELECOM)
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty CP Tập Đoàn Vietstar
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công ty CP Tập Đoàn Vietstar
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công ty CP Mắt Bão
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
VietGroup
Mức lương: 5,100,000 VND/tháng
Biên An Toàn
Mức lương: 15,000,000 VND/tháng
BUILD SMART PLANET (BSP)
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Việt Tiên Group
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Việt Tiên Group
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Nielsen Việt nam
Mức lương: 220,000 VND/ngày
VietGroup
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
cathay life Vietnam
Mức lương: 10,250,000 VND/tháng
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Khả Kim
Mức lương: 4,500,000 VND/tháng
TNHH Truyền Thông Unicomm
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng