Chi tiết việc làm

Hình thức làm việc:
Bán thời gian
Phụ cấp:
phụ cấp cơm và gửi xe

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm bán thời gian liên quan
Nhà Tôi
Mức lương: 4,000,000 VND/tháng
Chi nhánh Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Tuổi Trẻ Việt
Mức lương: 6,500,000 VND/tháng
REDSUN-ITI
Mức lương: 18,000 VND/giờ