Chi tiết việc làm Quay lại

Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (Đối diện bệnh viện Xuyên Á)

Theo dõi, giám sát và tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu về đơn hàng của khách hàng trên hệ thống.
- Kết hợp với bộ phận khác giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại và skype, zalo hoặc các kênh thông tin khác

Hình thức làm việc:
Thời vụ

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Cty Minh Anh Hùng Thịnh
Mức lương: 160,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-05-2018
Cty Minh Anh Hùng Thịnh
Mức lương: 160,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-05-2018
Công Ty Dai-ichi Nhật Bản
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 31-05-2018
Cty Minh Anh Hùng Thịnh
Mức lương: 160,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-05-2018
Công ty TNHH MTV Bất động sản Proviewland
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 23-05-2018
Bảo hiểm nhân thọ Dai - ichi life
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-06-2018
Công Ty Cổ Phần Mocap Việt Nam
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-05-2018
cường thịnh phát
Mức lương: 4,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 16-05-2018
Cty Bđs Proview
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018