Chi tiết việc làm Quay lại

Chăm sóc khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng.
Cơ hội kiếm tiền rất cao.
Môi trường làm việc vui vẻ hoà đồng.

Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Phụ cấp:
2500000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nina
Mức lương: 10,000,000 VND/tháng
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Mức lương: 10,000,000 VND/tháng
OPPO Việt Nam
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH DV- ĐT - XD Đại Thịnh Vượng
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thế Giới Xanh
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH DV- ĐT - XD Đại Thịnh Vượng
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH DV- ĐT - XD Đại Thịnh Vượng
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công Ty TNHH ACER Việt Nam
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CDC HOME DESIGN CENTER
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Kingmilkjsc
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công ty cổ phần pico
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty cổ phần AMHOUSING
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Minh Phúc (MPTELECOM)
Mức lương: 5,600,000 VND/tháng
Công Ty Cổ Phần Liên Kết Con Người
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Minh Phúc (MPTELECOM)
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
Công ty TNHH Minh Phúc (MPTELECOM)
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CTY TNHH JM GROUP
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Indienam Toàn Cầu
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng