Chi tiết việc làm Quay lại

219A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền quận 2

môi giới bđs

Hình thức làm việc:
Thời vụ
Phụ cấp:
thưởng theo năng lực làm việc, thưởng nóng từng giao dịch, phụ cấp xăng xe

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Cty Minh Anh Hùng Thịnh
Mức lương: 160,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-05-2018
Cty Minh Anh Hùng Thịnh
Mức lương: 160,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-05-2018
Công Ty Dai-ichi Nhật Bản
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 31-05-2018
Cty Minh Anh Hùng Thịnh
Mức lương: 160,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-05-2018
Công ty TNHH MTV Bất động sản Proviewland
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 23-05-2018
Bảo hiểm nhân thọ Dai - ichi life
Mức lương: 22,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-06-2018
Công Ty Cổ Phần Mocap Việt Nam
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-05-2018
Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm
Mức lương: 5,500,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 17-05-2018
cường thịnh phát
Mức lương: 4,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 16-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 13-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018
Công ty TNHH Minh Phúc
Mức lương: 30,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2018