Nhà hàng Pháp Cocotte - Đang tuyển
Tìm theo khu vực
Mức lương: 30,000 /giờ
Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 7,000,000 /tháng
Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 30,000 /giờ
Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 5,500,000 /tháng
Quận 1 - Hồ Chí Minh
115 đã xem
Mức lương: 10,000,000 /tháng
Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 30,000 /giờ
Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 7,000,000 /tháng
Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 30,000 /giờ
Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 5,500,000 /tháng
Quận 1 - Hồ Chí Minh
115 đã xem
Mức lương: 10,000,000 /tháng
Quận 1 - Hồ Chí Minh