Chi tiết việc làm

Hình thức làm việc:
Thời vụ

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Nhà hàng BBQ alibaba
Mức lương: 3,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-03-2019
KakinoKi
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 27-02-2019
phục vụ tiệc cưới
Mức lương: 250,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 17-11-2018
phục vụ tiệc cưới
Mức lương: 250 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 27-10-2018
Minh Anh
Mức lương: 120,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 14-10-2018
Minh Anh
Mức lương: 250,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-10-2018
Công Ty TNHH MTV Môi Giới BấT Động Sản Tầm Nhìn Chuyên Nghiệp
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 25-09-2018
Minh Anh
Mức lương: 250,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 29-09-2018
Minh Anh
Mức lương: 250,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 29-09-2018