Thông tin việc làm

Ca sáng: 8:00 - 17:00.
Ca tối : 13:00 - 22:00
Có thể đăng ký tăng ca nếu muốn. Và được off 1 ngày/ tuần. Ký hợp đồng sẽ được thưởng phép tháng.
Lương 4,000,000 tiên tip hổ trợ tiền cơm (4.000/1h) và hổ trợ tiền giữ xe cho nhân viên. Có lương thưởng tháng 13 cho nhân viên đã ký hợp đồng.

Hình thức làm việc:
Thời vụ
Phụ cấp:
Phụ cấp tiền cơm 4000/1h

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
455 lũy bán bích
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 150,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-08-2019
Công ty Đồ Ăn Nhanh FLF
Mức lương: 4,500,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-07-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 150,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 05-08-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 150,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-07-2019
455 lũy bán bích
Mức lương: 20 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 24-06-2019
Công ty Tnhh Sử Truờng Sơn
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-03-2019