Thông tin việc làm

• - Kiểm soát người & phương tiện ra vào mục tiêu.
• - Tuần tra, canh gác nghiêm túc, đảm bảo an toàn mục tiêu.
- Ghi chép, cập nhật tình hình an ninh, an toàn vào sổ trực.
- Kiểm tra hàng hoá xuất nhập ra vào công ty theo đúng quy định.
- Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, điện, nước, tường rào.
- Báo cáo công việc cho đội trưởng.
- Hướng dẫn khách hàng

Hình thức làm việc:
Lao động phổ thông
Phụ cấp:
200000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ NDS TẠI CẦN THƠ
Mức lương: 13,000 VND/giờ