Nhân viên bán hàng thu ngân tại cửa hàng nệm củ chi