Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Nhân viên sắp xếp hàng hóa