Thông tin việc làm

• Khi có phát sinh các nghiệp vụ phải lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ như: Nhập, xuất hàng hóa, vật tư …
• Lập phiếu nhập kho kèm chứng từ đầu vào : Hợp đồng, h/đ GTGT, Invoice, Packing List Phiếu Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ …
• Lập phiếu xuất kho kèm chứng từ đầu ra : Phiếu yêu cầu xuất vật tư, Phiếu Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, h/đ GTGT …
• Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ công việc của kế toán kho
• Theo dõi công nợ nhập xuất vật tư, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ.
• Hoàn thiện các công việc khác được giao của Trưởng phòng và ban lãnh đạo.

Hình thức làm việc:
Dịch vụ
Phụ cấp:
Theo quy định công ty .

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
MINH TUẤN GROUP
Mức lương: 14,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 08-11-2019