Nhân viên kỹ thuật nhiệt lạnh làm việc tại nhà máy