Bảo vệ

Thông tin việc làm

- Tiếp nhận và giữ xe, tài sản cho khách giữ xe cho nhân viên (nếu có)
- Xử lý những tình huống phát sinh liên quan đến vấn đề an ninh trong nhà hàng
- Hỗ trợ bộ phận bảo trì sửa chữa tài sản của nhà hàng
- Thực hiện các công việc của bảo vệ ca đêm
- Các công việc khác do quản lý nhà hàng yêu cầu

Hình thức làm việc:
Dịch vụ
Phụ cấp:
Phụ cấp ăn uống 02 bữa / ngày
Phụ cấp chỗ ở

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan