Nhân viên kinh doanh lương cao không áp doanh số

Thông tin việc làm

- Chỉ đăng tin và đăng tin trên các tràn Website để tìm khách hàng.
- Quản lý nguồn hàng công ty có trên 3.000 cưn.
- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng về vấn đề hồ sơ, pháp lý.

Hình thức làm việc:
Văn phòng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Chưa có công việc liên quan