Thông tin việc làm

1.Đảm bảo doanh số hàng tháng: ( Công Ty có chạy quảng cáo nên bạn không cần lo )
2.Lên kế hoạch và thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo hàng tháng, quý, năm (gọi điện thoại, gửi email, gửi thư trực tiếp)
3.Sẵn sàng tư vấn khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty (trên Vchat, fanpage, điện thoại)
4.Theo dõi, xử lý phát sinh với khách hàng sau đơn hàng
5.Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
6.Tham gia tất cả các buổi training về sản phẩm của công ty/ Công ty đối tác
7.Cập nhật thông tin dữ liệu khách hàng và báo cáo tình hình công việc hàng ngày
8.Xác nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng cho bộ phận quản lý đơn hàng
9.Thực hiện một số công việc theo yêu cầu Ban Giám đốc.

Hình thức làm việc:
Văn phòng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan