Giao hàng

Thông tin việc làm

Công việc
- Giao thức ăn cho khách
- Đóng gói và kiểm tra đơn đặt hàng của khách
- Đi mua đồ lặt vặt cho nhà hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Hình thức làm việc:
Lao động phổ thông
Phụ cấp:
500000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan