Thông tin việc làm

Ghé thăm khách hàng trên tuyến được giao, ghi đơn đem về npp và làm báo cáo khi hoàn tất ngày trước 4h30

Hình thức làm việc:
Thời vụ
Phụ cấp:
Xăng xe điện thoại 1tr

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Cty Wipro-Unza
Mức lương: 4,950,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-06-2019
NGÂN HÀNG
Mức lương: 40,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-05-2019
CT TNHH Bình Minh Gia Định
Mức lương: 8,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-05-2019