Nhân viên Kinh Doanh - làm việc tại HN và HCM thu nhập trên 15.000.000Đ/tháng (chỉ tuyển Nữ)