Thông tin việc làm

- Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển dòng sản phẩm phụ trách
- Tổ chức các hội thảo, hội nghị khách hàng theo chiến lược phát triển sản phẩm
- Nhận diện thị trường, chủ động quản lý thông tin thị trường của dòng sản phẩm bộ phận mình phụ trách như thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, thị phần của sản phẩm
- Triển khai thực hiện chiến lược phát triển các dòng sản phẩm
- Trực tiếp chăm sóc KOLs mảng sản phẩm phụ trách
- Chủ động nghiên cứu các đề tài liên quan đến sản phẩm nhằm tăng thêm các kiến thức về sản phẩm phụ trách
- Dịch, biên soạn/ quản lý công tác biên soạn các tài liệu về sản phẩm: tài liệu phân tích sản phẩm, danh mục hồ sơ thầu, tài liệu chào thầu, ...
-Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu cho các sản phẩm
- Chuẩn bị các chương trình/tài liệu marketing, demo giới thiệu sản phẩm
- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng để giới thiệu sản phẩm
-Hỗ trợ kinh doanh, marketing, tư vấn khách hàng
-Thực hiện dịch vụ Test máy/giao nhận/lắp đặt/bảo hành/sửa chữa/hướng dẫn sử dụng sản phẩm và xử lý các phàn nàn của khách hàng liên quan đến sản phẩm
- Báo cáo tổng kết doanh số toàn bộ các dòng sản phẩm được giao theo định kỳ và theo yêu cầu. Phân tích, đánh giá hiệu quả phát triển sản phẩm trên thực tế so với kế hoạch và đưa ra được chiến lược phát triển phù hợp cho từng thời kỳ
- Chịu trách nhiệm đào tạo, truyền đạt và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho nhân viên trong bộ phận, nhân viên kinh doanh hoặc các phòng ban khác trong công ty khi có yêu cầu
- Tham mưu, tư vấn và đề xuất các phương án phát triển sản phẩm với Ban Giám đốc công ty.

Hình thức làm việc:
Dịch vụ

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Công ty cổ phần Adecco Vietnam
Mức lương: 14,000,000 VND/tháng
Công ty cổ phần TSI Hà Nội
Mức lương: 10,000,000 VND/tháng
Công ty cổ phần TSI Hà Nội
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
EDEN RESORT PHÚ QUỐC
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
CÔNG TY IN XUÂN AN
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng