Thông tin việc làm

Hình thức làm việc:
Dịch vụ
Phụ cấp:
Ăn trưa, đồng phục,...

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Công ty TNHH Thiết Bị Gíao Dục BAVICO
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
The Cliff Resort & Residences
Mức lương: 9,000,000 VND/tháng
VPJC
Mức lương: 9,000,000 VND/tháng
Công ty Cổ Phần Vietgroup
Mức lương: 5,900,000 VND/tháng