Nhân viên Tư vấn tài chính (telesales)

Thông tin việc làm

+ Gọi cho khách hàng có nhu cầu vay sẵn của công ty;
+ Tư vấn về lãi suất, thủ tục, giấy tờ;
+ Nộp thông tin hình ảnh, chứng từ về công ty.

Hình thức làm việc:
Văn phòng
Phụ cấp:
Công ty bao cơm trưa, nếu không ăn cơm tại công ty sẽ phụ cấp 25k/ngày

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan