Thông tin việc làm

- Tuyển dụng và quản lý PS (nhân viên bán hàng tại các cửa hàng và siêu thị điện máy)
- Thúc đẩy doanh số & Báo cáo thị trường điện máy: tủ lanh, máy lạnh, máy giặt,….
- Làm các báo cáo theo yêu cầu của các cấp quản lý: định kỳ và đột xuất đến PS, bao gồm việc hết hàng và trưng bày

Hình thức làm việc:
Văn phòng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan