Thông tin việc làm

Tham gia các hoạt động tuyển dụng:
- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ Leader.
- Trình duyệt yêu cầu tuyển dụng.
- Thông báo tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ
- Liên lạc với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn
-Trực tiếp phỏng vấn theo phân công
-Báo cáo các vấn đề liên quan

Hình thức làm việc:
Thời vụ

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Công ty TNHH Headhunt Việt Nam
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-08-2019
Đại lý BHNT Dai-ichi Quận 11
Mức lương: 230,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 07-08-2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT Á
Mức lương: 230,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 07-08-2019
Jobee
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-07-2019
Tập Đoàn Tài Chính Daiichi Life Nhật Bản
Mức lương: 5,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-08-2019
Tập Đoàn Tài Chính Daiichi Life Nhật Bản
Mức lương: 5,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-08-2019
Jobee
Mức lương: 150,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 27-05-2019
Jobee
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-07-2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BĐS PHÚ THỊNH
Mức lương: 5,000,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 07-07-2019