Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Thông tin việc làm

- Trực page , chốt đơn
- Xử lý đơn hàng phát sinh nếu có
- Theo dõi tình trạng đơn hàng
- Làm việc khác theo yêu cầu

Hình thức làm việc:
Văn phòng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm bán thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan