Nhân Viên

Thông tin việc làm

Chuyên quản trị 4 trang web Online
Lập đơn hàng khi khách hàng có nhu cầu
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng.
• Lập kế hoạch tuần, tháng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận
Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty Bavico cung cấp.

Hình thức làm việc:
Văn phòng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan