Thông tin việc làm

Làm các việc liên quan đến việc phục vụ như lau bàn, lau ghế, muống đũa, kiểm tra ớt tương ớt trên bàn để châm thêm, order món ăn ...

Hình thức làm việc:
Thời vụ
Phụ cấp:
Se được thưởng thêm vào cuối tháng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Milano Coffee
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-08-2019
Milano Coffee
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 21-08-2019
Milano Coffee
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 20-08-2019
NAPOLI Coffee Him Lam 6A
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 10-08-2019
quán cà phê lambro
Mức lương: 15,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 05-08-2019
cafe lily
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-07-2019
Diep Khang Phat
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 28-07-2019
cafe lily
Mức lương: 17,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 26-07-2019
The Adora Granvied
Mức lương: 320,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 27-07-2019
qi garden coffee
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 22-07-2019
Công ty zunlo
Mức lương: 6,500,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 22-07-2019
NHÀ HÀNG LẨU KIKI
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-07-2019
Công ty TNHH Ba A
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 25-07-2019
455 lũy bán bích
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 21,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-08-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 21,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 02-07-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 21,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 02-07-2019
Nhà hàng sài gòn 3
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 27-06-2019
455 lũy bán bích
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-07-2019
Coco Kem
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-08-2019