Thông tin việc làm

ban nuoc dang takeway
0962140139 nga.

Hình thức làm việc:
Bán thời gian

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm bán thời gian liên quan
luch&drink
Mức lương: 20,000 VND/giờ
luch&drink
Mức lương: 20,000 VND/giờ
luch&drink
Mức lương: 20,000 VND/giờ
luch&drink
Mức lương: 20,000 VND/giờ
luch&drink
Mức lương: 110,000 VND/ngày
Booze
Mức lương: 3,000,000 VND/tháng
luch&drink
Mức lương: 110,000 VND/ngày
Vương quốc Bia Bỉ Beer and Barrel
Mức lương: 19,000 VND/giờ
luch&drink
Mức lương: 110,000 VND/ngày
Jobee
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Nhà hàng Pháp Cocotte
Mức lương: 30,000 VND/giờ
luch&drink
Mức lương: 110,000 VND/ngày
TIGER SUGAR
Mức lương: 20,000 VND/giờ
luch&drink
Mức lương: 110,000 VND/ngày
Nhà hàng Pháp Cocotte
Mức lương: 30,000 VND/giờ
Nhà hàng Pháp Cocotte
Mức lương: 30,000 VND/giờ
Công ty TNHH Mr.Bean Việt Nam
Mức lương: 18,000 VND/giờ
CTCP Nhà Hàng Ngon Trưa
Mức lương: 18,000 VND/giờ
Bánh ướt lòng-gà Minh Anh
Mức lương: 25,000 VND/giờ
Nhà hàng Pháp Cocotte
Mức lương: 30,000 VND/giờ