Thông tin việc làm

- Phục vụ món ăn cho khách và đáp ứng kịp thời nếu khách có yêu cầu khác

- Dọn dẹp, lau bàn và sắp xếp bàn ghế theo đúng qui trình phục vụ

- Đảm bảo vệ sinh nơi làm việc

- Làm thêm một số công việc phụ khác dưới sự chỉ đạo của Quản lý /trợ lý Cửa hàng

Hình thức làm việc:
Dịch vụ
Phụ cấp:
500,000

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Nhà hàng Pháp Cocotte
Mức lương: 10,000,000 VND/tháng
VISE Hospitality
Mức lương: 6,500,000 VND/tháng
Việt Thái International
Mức lương: 7,000,000 VND/tháng
KIn Ddeee Thai Izakaya
Mức lương: 9,000,000 VND/tháng
KIn Ddeee Thai Izakaya
Mức lương: 5,500,000 VND/tháng
Công ty CP SX TM DV PHỞ 24
Mức lương: 5,000,000 VND/tháng
GALAXY SAIGON E-GAMING CLUB (REX HOTEL)
Mức lương: 4,500,000 VND/tháng
Khách sạn RAMANA SAIGON
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
Khách sạn RAMANA SAIGON
Mức lương: 6,000,000 VND/tháng
INDO Serviced Apartment
Mức lương: 8,000,000 VND/tháng
Khách sạn Paragon Saigon Hotel
Mức lương: 1,000,000 VND/tháng
Khách sạn Paragon Saigon Hotel
Mức lương: 4,700,000 VND/tháng
Khách sạn Paragon Saigon Hotel
Mức lương: 4,700,000 VND/tháng