Thông tin việc làm

Hình thức làm việc:
Thời vụ

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
NHÀ HÀNG LẨU KIKI
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 19-07-2019
Công ty TNHH Ba A
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 25-07-2019
Milano Coffee
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 15-07-2019
455 lũy bán bích
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 12-07-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 21,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 02-07-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 21,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 02-07-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 21,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 02-07-2019
Nhà hàng sài gòn 3
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 27-06-2019
455 lũy bán bích
Mức lương: 20,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-07-2019
Khách sạn Park Hyatt Saigon
Mức lương: 21,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-07-2019
Goofoo Gelato
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 16-06-2019
Riverview Restaurant
Mức lương: 230,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 08-06-2019
Riverview Restaurant
Mức lương: 25,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 08-06-2019
Công ty TNHH MTV CIMIGO
Mức lương: 400,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 07-06-2019
Goofoo Gelato
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 02-06-2019
Nhà hàng Thaiexpress Saigon Centre
Mức lương: 21,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 03-06-2019
Goofoo Gelato
Mức lương: 16,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-06-2019
Công Ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 30-05-2019
Coco Kem
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 20-07-2019
Công ty Tnhh Sử Truờng Sơn
Mức lương: 200,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-06-2019