Thông tin việc làm

Phụ cấp:
Thưởng danh thu típ

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm thời vụ liên quan
Ngõ sai gon
Mức lương: 150,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 08-07-2019
Công ty Đồ Ăn Nhanh FLF
Mức lương: 4,500,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-07-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 150,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-07-2019
Ngõ sai gon
Mức lương: 150,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 01-07-2019
455 lũy bán bích
Mức lương: 20 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 24-06-2019
Công Ty TNHH Wonder Kitchen
Mức lương: 23,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 30-05-2019
Công ty Tnhh Sử Truờng Sơn
Mức lương: 18,000 VND/giờ |
Ngày bắt đầu: 04-03-2019