Thông tin việc làm

Xử lý nguyên liệu
Chế biến
Đóng gói
xuất hàng

Yêu cầu:
Sức khỏe tốt
Thị lực tốt

Tiếng nhật: tối thiểu N4
Kỹ năng: Phải có chứng chỉ đúng ngành
Ưu tiên các bạn đã từng đi Nhật TTS 3 năm

Mức lương trên là cơ bản, thu nhập sẽ cao hơn khi có tăng ca

Nghỉ được 120 ngày/năm

Không yêu cầu có trình độ.

Hình thức làm việc:
Lao động phổ thông
Phụ cấp:
Trợ cấp chi phí đi lại
Trợ cấp gia đình:
1 người: 10,000 Yên/người/tháng
2 người trở lên: 5000/người/tháng

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan