Thông tin việc làm

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn
- Phun thuốc xử lý sát trùng định kỳ theo sự sắp xếp của Công ty
- Tăng ca theo nhu cầu thực tế của Khách hàng

Hình thức làm việc:
Dịch vụ
Phụ cấp:
Phụ cấp tăng ca

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan